Avtohiša Vrtač Kranj

Novi prodajno servisni center vključuje avtosalone avtomobilskih znamk VW, Škoda, Audi in Seat, s pripadajočimi servisnimi in administrativnimi dejavnostmi.

Objekt je etažnosti K+P+2, tlorisnih dimenzij 82,70m x 42,50 m. V kleti je predvideno parkiranje, skladišče in tehnični prostori. V pritličju se objekt programsko deli na 5 delov: razstavni salon VW, razstavni salon Škoda, razstavni salon Audi, razstavni salon Seat in servisne delavnice za servisiranje vozil s prodajo rezervnih delov. V nadstropju so predvidene pisarne za vodje posameznih avtosalonov ter konferenčna sobe. V medetaži je predviden arhiv in prostor za zaposlene, v 2. nadstropju pa je predvidena pisarna za direktorja z dvorano za cca. 50 ljudi in spremljajočim programom. Etaže objekta so med seboj povezane preko dveh komunikacijskih jaškov (stopnišča in dvigala).

Višina objekta je 11,60m nad terenom. Svetla višina avtosalonov je 5,50m. Streha je ravna, z minimalnim tehničnim naklonom, ponekod ekstenzivno ozelenjena.

Izvedla se je celovita zunanja ureditev (uvozi, parkirna mesta, piloni in usmerjevalne table) ter komunalna ureditev območja. Uvoz na zemljišče je predviden na zahodni strani zemljišča preko 2 cestnih priključkov.